• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Shalli

Gjatë muajit shkurt dhe mars 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete...

Shtëpiza eskimeze

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Syzana Spahiu dhe Gjurgjica Marinova bashkë me nxënës të klasës së parë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Përjetime dimërore” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete...

Çorape dimërore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete...

Belgjika

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Silvija Roshkova dhe Sadik Iseni, bashkë me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Belgjika” nga Sekcioni Arsimim për paqe dhe tolerancë i Programit vjetor...

Çorape dimërore

Gjatë muajit janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Aneta Shukriu Nebiu dhe Lence Popovska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për...

Ndotësit dhe rreziqet

Gjatë muajit shkurt, mësimdhënëset Ruhije Sali dhe Biljana Narashanova bashkë me nxënës së klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “PVC” në kuadër të temës mujore “Ndotësit dhe rreziqet” nga Eko sekcioni i Programit vjetor për...

Tryeza e gjyshes time

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Xhejlan Ismaili dhe Lidija Serafimovska, me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete jashtëmësimore sipas modelit Nansen, në kuadër të temës mujore “Ushqimi” nga Sekcioni Njihu me...

Strehimi dhe ushqimi i zogjve

Gjatë muajit janar dhe shkurt, mësueset Ruhije Sali dhe Biljana Narashanova realizuan aktivitetin ditor “Strehimi dhe ushqimi i zogjve”në kuadër të temës mujore “Kujdesi për zogjtë” nga Eko sekcioni i Programit vjetor për aktivitete...