• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Шалче

Во текот на февруари и март 2019. година, наставниците Хирмете Ала и Тијана Бајрактарска заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Вез” од Уметничката секција на Годишната програма за...

Ескимско игло

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Сизана Спахиу и Ѓурѓица Маринова заедно со ученици од прво одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Зимски доживувања” од Уметничката секција на Годишната програма за...

Белгија

Во текот на февруари 2019., наставниците Силвија Рошкова и Садик Исени, заедно со ученици од седмо одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Белгија” од Секцијата Образование за мир и толеранција на Годишната програма...

Зимски чорапчиња

Во текот на јануари и февруари 2019. година, наставниците Анета Шукриу Небиу и Ленче Поповска заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Вез” од Уметничката секција на Годишната програма за...

Загадувачи и опасности

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Рухије Сали и Билјана Нарашанова заедно со ученици од петто одделение ја реализираа дневната активност “ПВЦ” во рамки на месечната тема “Загадувачи и опасности” од Еко секцијата на...

Трпезата на мојата баба

Во текот на февруари 2019., наставниците Џејлан Исмаили и Лидија Серафимовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа воннаставни интеркултурни активности според Нансен модел, во рамки на месечната тема “Храна” од Секцијата...

Засолништа и храна за птици

Во текот на јануари и февруари 2019. година, наставниците Рухије Сали и Билјана Нарашанова ја реализираа дневната активност “Засолништа и храна за птици” во рамки на месечната тема “Грижа за птиците” од Еко секцијата на Годишната...

Коледе леде

Во текот на јануари 2019., наставниците Весна Стојанова и Афредита Сали заедно со нивните ученици ја реализираа активноста “Коледе леде” во рамки на месечната тема “Празници” од Секцијата Запознај ја Македонија на Годишната програма за...